sugrulogo

Integritetspolicy

INTEGRITETSPOLICY FÖR SUGRU.COM

Sugru är handelsnamnet för FormFormForm Limited, företagsnummer 5256222 och säte på adressen Unit 2, 47–49 Tudor Road, London E9 7SN, Storbritannien (”vi/oss”).

Denna Integritetspolicy (tillsammans med våra användarvillkor och andra dokument som vi refererar till i den) anger på vilken grund alla personuppgifter vi samlar in från dig, eller som du tillhandahåller oss, kommer att behandlas av oss. Läs följande noggrant för att förstå våra åsikter och metoder när det gäller dina personuppgifter och hur vi kommer att behandla dem. Genom att besöka någon av våra webbplatser https://sugru.com accepterar och samtycker du till de metoder som beskrivs i denna Sekretesspolicy.

I enlighet med dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation, GDPR) och andra tillämpliga lokala regler för integritetsskydd, inklusive the General Data Protection Regulation 2018 i Storbritannien är den personuppgiftsansvarige i denna integritetspolicy FormFormForm Limited.

INFORMATION SOM VI SAMLAR IN AV DIG

Vi samlar in och behandlar följande uppgifter om dig:

 • Information du uppger till oss. Detta är information om dig som du ger oss genom att fylla i formulär på våra webbsidor (vår webbplats) eller genom att kommunicera med oss via telefon, e-post eller på annat sätt. Den information du ger oss kan inkludera men begränsas inte till ditt namn, adress, e-postadress och telefonnummer, finansiell information och kreditkortsinformation.
 • Information vi samlar in om dig. När det gäller varje enskilt besök som du gör på vår webbplats samlar vi automatiskt in följande information:
  • Teknisk information, inklusive men inte begränsat till, IP-adressen som används för att ansluta datorn till Internet, webbläsartyp och version, tidszonsinställning, insticksprogram för webbläsaren samt versioner, operativsystem och plattform.
  • information om ditt besök, inklusive fullständiga url (Uniform Resource Locators), clickstream till, via och från vår webbplats (inklusive datum och tid), produkter du har tittat på; sidsvarstider, nedladdningsfel, varaktighet för sidbesök, sidinteraktionsinformation (t.ex. rullning, klick och muspekarmanövrar), metoder som används för att navigera bort från sidan och alla telefonnummer som används för att ringa vårt kundtjänstnummer.
 • Information vi får från andra källor. Detta är information vi får om dig om du använder någon av de andra webbplatserna vi driver eller de andra tjänsterna vi tillhandahåller. I det här fallet kommer vi att ha informerat dig när vi samlade in dessa uppgifter om vi avser att dela dessa uppgifter internt och kombinera dem med data som har samlats in på denna webbplats. Vi kommer också att ha berättat för dig för vilket syfte vi kommer att dela och kombinera dina uppgifter.
 • Vi har också ett nära samarbete med tredje part (inklusive till exempel affärspartner, underleverantörer inom tekniska tjänster, betalnings- och leveranstjänster, annonsnätverk, analysleverantörer och sökinformationsleverantörer). Vi kommer vid behov att meddela dig när vi får information om dig från dem och de ändamål för vilka vi avser att använda den informationen.

Cookies

Cookies är små filer med bokstäver och siffror som lagras av webbläsaren på hårddisken på en internetanvändares dator eller annan enhet. För mer information om vad cookies är och hur de fungerar, se allaboutcookies.org.

Besökaren kan blockera cookies genom att aktivera inställningen i sin webbläsare som gör att de kan neka inställningen av alla eller vissa cookies. Men om besökaren med hjälp av inställningarna i sin webbläsare stänger av alla cookies (inklusive viktiga cookies) kanske de inte kan komma åt delar av vår webbplats.

Vi använder också cookies på vissa webbplatser för att förbättra användarnas upplevelse. När en användare exempelvis utför en sökning på en av våra webbplatser använder NLA ”inställnings”-cookies för att komma ihåg detaljerna i sökningen tillfälligt, så att användaren kan återgå till sökningen efter att ha sett resultaten. Dessa cookies upphör att gälla när en ny sökning görs, eller när användarsessionen avslutas enligt ovan.

För ytterligare information om de cookies vi använder, hur vi ber om samtycke och hur du kan ändra dina cookieinställningar, se vår cookiepolicy

Rättslig grund för behandling av dina Personuppgifter

För att följa gällande lagar om datasekretess är vi skyldiga att ange den rättsliga grunden för behandlingen av dina Personuppgifter. I enlighet med de ändamål för vilka vi samlar in och använder dina Personuppgifter enligt ovan kommer den rättsliga grunden för behandling av dina Personuppgifter vanligtvis att vara en av följande:

 • våra egna eller våra tredje parters legitima affärsintressen (till exempel att upprätthålla och marknadsföra vår verksamhet genom att ge kunder feedbackmöjligheter eller andra fall där vi har gjort en bedömning av legitima intressen och har etablerat ett befintligt legitimt intresse);
 • för att fullgöra ett kontrakt som vi har upprättat med dig;
 • att du lämnat ditt samtycke där så är tillämpligt; eller
 • för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter.

Användning av informationen

Vi använder information som finns om dig på följande sätt:

 • Information du uppger till oss. Vi kommer att använda denna information:
  • för att fullgöra våra skyldigheter som härrör från eventuella avtal som har ingåtts mellan dig och oss och för att förse dig med den information, de produkter och tjänster som du begär av oss;
  • för att ge dig information om andra varor och tjänster som vi erbjuder som liknar dem som du redan har köpt eller frågat om;
  • för att meddela dig om ändringar i vår tjänst;
  • för att säkerställa att innehåll från vår webbplats presenteras på det mest effektiva sättet för dig och för din dator.
 • Information vi samlar in om dig. Vi kommer att använda denna information:
  • för att administrera vår webbplats och för intern verksamhet, inklusive felsökning, dataanalys, testning, forskning, statistik och undersökningsändamål;
  • för att förbättra vår webbplats för att säkerställa att innehållet presenteras på det mest effektiva sättet för dig och för din dator;
  • som en del av vårt arbete med att hålla vår webbplats trygg och säker.
 • Information vi får från andra källor. Vi kommer att kombinera denna information med information du ger oss och information vi samlar in om dig. Vi kommer att använda denna information och den kombinerade informationen för de ändamål som anges ovan (beroende på vilken typ av information vi får).

Utlämnande av dina uppgifter

Du samtycker till att vi har rätt att dela dina personuppgifter med:

 • Utvalda tredje parter inklusive:
  • affärspartner, leverantörer och underleverantörer för fullgörande av alla avtal vi ingår med dem eller dig;
  • analys- och sökmotorleverantörer som hjälper oss att förbättra och optimera vår webbplats;
  • reklam- och marknadsföringsorganisationer som vi samarbetar med.

I händelse av att vi använder tredjepartsannonsörer eller sponsorer på vår webbplats kan vi använda de personuppgifter vi har samlat in från dig för att göra det möjligt för oss att uppfylla våra annonsörers och sponsorers önskemål genom att visa deras annons för den målgruppen.

När du surfar på vår webbplats kommer några av de cookies vi placerar på din dator att vara marknadsföringscookies som hjälper oss att förstå vilken typ av sidor du är intresserad av. Vi kan sedan visa reklam i din webbläsare som baseras på dessa intressen.

Vi lämnar också ut dina personuppgifter till tredje part:

 • I händelse av att vi säljer eller köper något företag eller tillgångar, och i ett sådant fall kommer vi att lämna ut dina personuppgifter till den potentiella säljaren eller köparen av sådan verksamhet eller tillgångar.
 • Om vi eller i stort sett alla våra tillgångar förvärvas av en tredje part kommer personuppgifter som innehas av oss att vara en av de tillgångar som överförs.
 • Om vi är skyldiga att lämna ut eller dela dina personuppgifter för att uppfylla någon rättslig skyldighet, eller för att genomdriva eller tillämpa våra villkor  och andra avtal; eller för att skydda rättigheter, egendom eller säkerhet för oss, våra kunder eller andra.

Här lagras dina personuppgifter

De uppgifter som vi samlar in från dig lagras i Storbritannien eller inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”). De kommer att behandlas av personal som arbetar för oss eller för vår räkning. Din information kan dock också överföras utanför Storbritannien och EES. Genom att uppge dina personuppgifter samtycker du till denna överföring, lagring eller behandling. Vi kommer att vidta alla åtgärder som rimligen är nödvändiga för att säkerställa att dina uppgifter behandlas säkert och i enlighet med denna Integritetspolicy. Om dina personuppgifter överförs utanför Storbritannien och EES görs detta på grundval av lämpliga och adekvata skyddsåtgärder för dataöverföring för att uppfylla kraven i GDPR kapitel V. Om du vill ha mer information om hur vi skyddar dina personuppgifter när vi överför dem till länder utanför Storbritannien och EES i särskilda situationer, vänligen kontakta oss med hjälp av de kontaktuppgifter som anges nedan.

Tyvärr är överföringen av information via Internet inte helt säker. Även om vi gör vårt bästa för att skydda dina personuppgifter kan vi inte garantera säkerheten för dina uppgifter som överförs till vår webbplats då all överföring sker på egen risk. När vi har fått din information kommer vi att använda strikta procedurer och säkerhetsfunktioner för att försöka förhindra obehörig åtkomst.

Så länge sparar vi dina uppgifter

Vi kommer att behålla dina personuppgifter så länge vi behöver dem, eller enligt annat sätt föreskrivs i lag, för de ändamål som anges ovan, så denna period kommer att variera beroende på dina interaktioner med oss. I vår datalagringspolicy finns ytterligare information om våra lagringsmetoder. Observera att när du avslutar prenumerationen på vår marknadsföringskommunikation kommer vi att spara din e-postadress för att säkerställa att vi inte skickar dig marknadsföringsmeddelanden i framtiden.

Dina rättigheter

Du har rätt att be oss att inte behandla dina personuppgifter i marknadsföringssyfte. Vi kommer vanligtvis att informera dig (innan vi samlar in dina uppgifter) om vi avser att använda dina uppgifter för sådana ändamål eller om vi avser att lämna ut din information till någon tredje part för sådana ändamål. Du kan utöva din rätt att förhindra sådan behandling genom att markera vissa rutor på de formulär vi använder för att samla in dina uppgifter.

Vår webbplats kan från tid till annan innehålla länkar till och från webbplatserna för våra partnernätverk och dotterbolag. Om du följer en länk till någon av dessa webbplatser, observera att dessa webbplatser har sina egna riktlinjer för sekretess och att vi inte tar något ansvar för dessa. Kontrollera dessa riktlinjer innan du skickar några personuppgifter till dessa webbplatser.

Funktioner för sociala medier

Vår webbplats kan också innehålla funktioner för sociala medier eller generering av leads som Facebook- eller Twitter-knappar och widgets, till exempel dela-knappen. Dessa funktioner kan samla in din IP-adress och information om vilken sida du besöker på vår webbplats och kan ställa in en cookie för att funktionen ska fungera korrekt. Funktioner för sociala medier och generering av leads och widgets kan hanteras av en tredje part. Dina interaktioner med dessa funktioner och widgets styrs av integritetspolicyn för det företag som tillhandahåller den.

Barn

Vår webbplats riktar sig till vuxna och vi samlar inte medvetet in information från eller om barn.

Den registrerades rättigheter

Som registrerad kan du ha rättigheter i förhållande till dina personuppgifter som inkluderar:

 • Rätt till rättelse. Du kan begära att vi rättar felaktiga eller ofullständiga personuppgifter.
 • Rätt att återkalla samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till behandlingen av dina personuppgifter som utförs av oss på grundval av ditt tidigare samtycke. Ett sådant återkallande påverkar inte de legala aspekterna av behandling av personuppgifter som baseras på ett sådant tidigare samtycke.
 • Den registrerades rätt att få tillgång till sina uppgifter.  Du har rätt att skriftligt begära kopior av dina personuppgifter. Att uppfylla sådana förfrågningar är dock föremål för vissa begränsningar och undantag och andra personers rättigheter. Varje begäran måste tydligt ange att den registrerade begär att få tillgång till de personuppgifter som har uppgetts. Du kan också vara skyldig att bevisa din identitet och i förekommande fall erlägga en eventuell betalning som är tillåten enligt lag.
 • Rätt att invända mot behandling inklusive automatiserad behandling och profilering. Vi fattar inte alltid automatiska beslut om registrerade personer. Vi kan dock förlita oss på information från tredje part, till exempel kreditupplysningsbyråer som kan granska registrerade på grundval av automatiserade beslut. Profilering kan ske för administrativa ändamål, till exempel övervakning av trender i användarbesök på vår webbplats och för att tillhandahålla relevanta annonser till användarnas enheter. Vi kommer att bevilja din begäran om invändningar om vi inte har en tvingande överordnad legitim grund för fortsatt behandling, eller om vi har ett annat lagligt skäl att vägra en sådan begäran. Vi kommer att verkställa varje giltig opt-out-begäran avseende marknadsföringskommunikation.
 • Rätt till radering. Du har rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter. Vi kommer att uppfylla din begäran, såvida det inte finns ett lagligt skäl för att inte göra det. Det kan exempelvis finnas överordnade lagliga skäl för oss att behålla personuppgifterna, till exempel våra skyldigheter att spara uppgifter som vi måste uppfylla.
 • Begränsningar. Du kan begära att vi begränsar vår behandling av dina personuppgifter under olika omständigheter. Vi kommer att uppfylla din begäran, såvida det inte finns ett lagligt skäl för att inte göra det, till exempel en rättslig skyldighet att fortsätta behandla dina personuppgifter på ett visst sätt.
 • Rätt till dataportabilitet. Du kan under vissa omständigheter begära att vi tillhandahåller en kopia av dina personuppgifter i ett strukturerat, vanligt och maskinläsbart format och få dem överförda till en annan leverantör av samma eller liknande tjänster. I den mån det gäller för oss kommer en registeransvarig att följa en sådan överföringsbegäran. Observera att en överföring till en annan leverantör inte automatiskt medför radering av dina personuppgifter som fortfarande kan behållas för legitima och lagliga ändamål.
 • Rätt att lämna in klagomål till tillsynsmyndigheten. Vi föreslår att du kontaktar oss om eventuella frågor eller klagomål i samband med hur vi behandlar dina personuppgifter. Varje registrerad person har dock rätt att kontakta Integritetsmyndigheten IMY eller någon annan relevant tillsynsmyndighet direkt.

Ändringar i vår Integritetspolicy

Eventuella ändringar vi gör i vår Integritetspolicy i framtiden kommer att publiceras på denna sida och, i förekommande fall, meddelas dig via e-post. Titta in på sidan regelbundet för att hålla dig uppdaterad med eventuella uppdateringar eller ändringar i vår Integritetspolicy.

Kontakt

Om du har frågor, kommentarer och förfrågningar om att utöva dina rättigheter angående denna Integritetspolicy, skicka dem till [email protected]sugru.com.

Senast uppdaterad: den 29 november 2021